Wydarzenia

Special Session on Evolutionary Computations for Big Data Mining at IEEE CEC 2021

CALL FOR PAPERS
Special Session on Evolutionary Computations for Big Data Mining
at

IEEE Congress on Evolutionary Computation
IEEE CEC 2021

Kraków, Poland
28.06-1.07.2021

 

This special session is open for presenting different methods, tools, and applications for mining big data using broadly understood evolutionary computations paradigm.

Wybory - zgłoszone kandydatury - głosowanie 26 X - 19 XI 2020

Szanowni Państwo,

Do Komisji Nominacyjno-Wyborczej zgłoszone zostały następujące Kandydatury na Członków Zarządu Oddziału SMC:

Kandydat na Przewodniczącego: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Kandydat na Wiceprzewodniczącego: dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr
Kandydat na Skarbnika: dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Kandydat na Sekretarza: mgr Paweł Szyman

II termin zgłaszania kandydatów

Szanowni członkowie Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE, zakończyła się pierwsza tura wyłaniania kandydatów w związku z wszczętą procedurą wyborczą do Zarządu Oddziału.

Komisja Wyborcza zapoznała się z propozycjami zgłoszonych kandydatów w pierwszej turze oraz dokonała ich oceny, tym samym informuje, że na kandydatów do Zarządu Oddziału SMC-28 zostały zgłoszone następujące osoby:

Wybory zarządu na kadencję 2021-2022 - Termin zgłaszania kandydatów 16 września 2020

Szanowni członkowie Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE termin zgłaszania kandydatów w pierwszej turze do nowych władz na kadencję 2021-2022 mija16 września 2020r.

Kandydatury przesyłamy na adres prof. Pawła Sitka - Przewodniczącego Komisji Nominacyjno-Wyborczej  - sitek[at]tu[dot]kielce[dot]pl

Więcej szczegółów dotyczących wyborów dospnych jest w jednym z poprzednich ogłoszeń.

 

Tegoroczna konferencja PP-RAI przeniesiona na rok 2021

PP-RAI'2021

Konferencja PP-RAI w 2021

W związku z panującą sytuacją pandemiczną, wynikającą z COVID-19, tegoroczna konferencja Polskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji została przełożona i odbędzie się w październiku 2021 roku, również w Gdyni.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej http://pp-rai2020.umg.edu.pl oraz http://pp-rai2021.umg.edu.pl

Wybory zarządu na kadencję 2021-2022

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE wszczeo procedurę wyborczą dla nowych władz na kadencję 2021-2022.

Do przeprowadzenia wyborów, jako członków Komisji Nominacyjno-Wyborczej, przewodniczący Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE zaprosił następujące osoby:

Pages