Wydarzenia

3rd Polish Conference on Artificial Intelligence, PP-RAI'2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. Polskiej Konferencji Sztucznej Inteligencji (PP-RAI'2022).

Konferencja jest organizowana w Gdyni przez Uniwersytet Morski w Gdyni i Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI). 

Polski Oddział IEEE SMC jest jedną z organizacji, które objęły to wydarzenie patronatem naukowym. 

Wybory - zgłoszone kandydatury - głosowanie 26 X - 19 XI 2020

Szanowni Państwo,

Do Komisji Nominacyjno-Wyborczej zgłoszone zostały następujące Kandydatury na Członków Zarządu Oddziału SMC:

Kandydat na Przewodniczącego: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Kandydat na Wiceprzewodniczącego: dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr
Kandydat na Skarbnika: dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Kandydat na Sekretarza: mgr Paweł Szyman

II termin zgłaszania kandydatów

Szanowni członkowie Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE, zakończyła się pierwsza tura wyłaniania kandydatów w związku z wszczętą procedurą wyborczą do Zarządu Oddziału.

Komisja Wyborcza zapoznała się z propozycjami zgłoszonych kandydatów w pierwszej turze oraz dokonała ich oceny, tym samym informuje, że na kandydatów do Zarządu Oddziału SMC-28 zostały zgłoszone następujące osoby:

Wybory zarządu na kadencję 2021-2022 - Termin zgłaszania kandydatów 16 września 2020

Szanowni członkowie Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE termin zgłaszania kandydatów w pierwszej turze do nowych władz na kadencję 2021-2022 mija16 września 2020r.

Kandydatury przesyłamy na adres prof. Pawła Sitka - Przewodniczącego Komisji Nominacyjno-Wyborczej  - sitek[at]tu[dot]kielce[dot]pl

Więcej szczegółów dotyczących wyborów dospnych jest w jednym z poprzednich ogłoszeń.

 

Tegoroczna konferencja PP-RAI przeniesiona na rok 2021

PP-RAI'2021

Konferencja PP-RAI w 2021

W związku z panującą sytuacją pandemiczną, wynikającą z COVID-19, tegoroczna konferencja Polskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji została przełożona i odbędzie się w październiku 2021 roku, również w Gdyni.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej http://pp-rai2020.umg.edu.pl oraz http://pp-rai2021.umg.edu.pl

Wybory zarządu na kadencję 2021-2022

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE wszczeo procedurę wyborczą dla nowych władz na kadencję 2021-2022.

Do przeprowadzenia wyborów, jako członków Komisji Nominacyjno-Wyborczej, przewodniczący Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE zaprosił następujące osoby:

Pages