Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics

Adres

Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni
Morska 83
81-225 Gdynia

Tel.

+48 58 5586 287

 

Stroną WWW oddziału zarządza Katedra Systemów Informacyjnych UMG.