Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics

Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society) został powołany z przychylnością Polskiej Sekcji IEEE oraz na podstawie  decyzji komitetu IEEE Member and Geographic Activities w roku 2016.

Powołanie Polskiego Oddziału IEEE SMC było inicjatywą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom polskiego środowiska naukowego zrzeszonego w ramach IEEE SMC Systems, Man, and Cybernetic Society.

Polski Oddział IEEE SMC jest płaszczyzną wymiany i dzielenia się doświadczeniami między członkami IEEE SMC z polskiego środowiska naukowego oraz polskiego środowiska praktyków, zrzeszonych w ramach poszczególnych komitetów technicznych IEEE SMC oraz innych towarzystw IEEE. Celem Polskiego Oddziału IEEE SMC jest też wzmocnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk na poziomie lokalnym.

Polski Oddział  IEEE SMC wspiera wszelkie formy aktywności sprzyjające rozwojowi osobistemu i zawodowemu oraz integracji, takie jak spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje na tematy z obszaru zainteresowań społeczności IEEE SMC.

 

 

Rekomendowane wydarzenia
 

PP-RAI'2022