Międzyuczelniane seminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na  międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu “Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych”, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali 100 bud. E (sala Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego) – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Temat:  Deskryptory niskopoziomowe w analizie i rozpoznawaniu obiektów na obrazach cyfrowych
Prezentujący: dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie