3rd Polish Conference on Artificial Intelligence, PP-RAI'2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. Polskiej Konferencji Sztucznej Inteligencji (PP-RAI'2022).

Konferencja jest organizowana w Gdyni przez Uniwersytet Morski w Gdyni i Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (PP-RAI). 

Polski Oddział IEEE SMC jest jedną z organizacji, które objęły to wydarzenie patronatem naukowym.