Zarząd

przewodniczący

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Dariusz Król, prof.  PWr
Katedra Informatyki Stosowanej
Politechnika Wrocławska

sekretarz

Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PS
Katedra Informatyki Stosowanej
Politechnika Śląska

skarbnik

mgr Paweł Szyman
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Władze poprzedniej kadencji - 2016 2020: