Zarząd

przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

wiceprzewodniczący

Prof. zw. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen
Katedra Systemów Informatycznych
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Michał Woźniak
Katedra Systemów i Sieci Komputerowych
Politechnika Wrocławska,

sekretarz

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni

skarbnik

Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. AMG
Katedra Systemów Informacyjnych
Uniwersytet Morski w Gdyni