Nowe władze na kadencję 2021 - 2022 wybrane

Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej do składu Zarządu Oddziału SMC 28 Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2021-2022 zostały wybrane następujące osoby:

  • na funkcję przewodniczącego: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, Uniwersytet Morski w Gdyni
  • na funkcję wiceprzewodniczącego: dr hab. inż. Dariusz Król, Politechnika Wrocławska
  • na funkcję sekretarza: dr hab. inż. Dariusz Mrozek, Politechnika Śląska
  • na funkcję skarbnika: mgr Paweł Szyman, Uniwersytet Morski w Gdyni

Dziękujemy za oddanie głosów w wyborach, a nowo wybranym władzom Oddziału SMC 28 gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz sukcesów.

 Z wyrazami szacunku,

Paweł Sitek
Przewodniczący Komisji Wyborczej/Chair of the Election Commission