Wybory zarządu na kadencję 2021-2022

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE wszczeo procedurę wyborczą dla nowych władz na kadencję 2021-2022.

Do przeprowadzenia wyborów, jako członków Komisji Nominacyjno-Wyborczej, przewodniczący Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE zaprosił następujące osoby:

 1. Prof. Dariusz Król, Politechnika Wrocławska - Przewodniczący Komisji - rezygnacja z członka Komisji Wyborczej
 2. Prof. Grzegorz Nalepa, Uniwersytet Jagielloński
 3. Prof. Paweł Sitek, Politechnika Świętokrzyska - Przewodniczący Komisji
 4. Prof. Dariusz Barbucha - Uniwersytet Morski w Gdyni

Wybory będą odbywać się według następującego kalendarza:

 1. Powołanie Komisji Nominacyjno-Wyborczej: 10.08.2020r.
 2. Ogłoszenie rozpoczęcia pierwszej tury zgłaszania kandydatur: 17.08.2020r. a zakończenie tej tury 16.09.2020r. wraz przesyłaniem kandydatur na adres przewodniczącego Komisji Nominacyjno-Wyborczej - sitek[at]tu[dot]kielce[dot]pl 
 3. Rozpoczęcie drugiej tury zgłaszania kandydatów: 18.09.2020r. a zakończenie 18.10.2020rwraz przesyłaniem kandydatur na adres przewodniczącego Komisji Nominacyjno-Wyborczej -  dariusz[dot]krol[at]pwr[dot]edu[dot]pl
 4. Ogłoszenie listy kandydatów i rozpoczęcie głosowania: 20.10.2020r a zakończenie wyborów 19.11.2020r.
 5. Ogłoszenie wyłonionego w wyborach bezpośrednich Zarządu Oddziału na kadencję 2021-2022 do 30.11.2020r.

 

Zasady wyboru Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE

 1. Powołanie przez Zarząd Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE Komisji Nominacyjno-Wyborczej procesu wyborczego (zwaną dalej Komisją Wyborczą).
 2. Po powołaniu, Komisja Wyborcza rozpoczyna akcję wyborczą, w ramach której: (a) ogłasza kalendarz wyborczy, (b) zbiera zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Przewodniczącego Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika,(c) sprawdza kwalifikacje kandydatów i przedstawia kandydatury na poszczególne stanowiska w Zarządzie, (d) przeprowadza wybory drogą internetową, (e)ogłasza wyniki wyborów.
 3. Wyłanianie kandydatur
 • Wyłanianie kandydatów odbywa się w 2 turach.
 • W pierwszej turze Komisja Wyborcza powiadamia (internetowo) wszystkich uprawnionych członków Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE o możliwości zgłaszania kandydatów do Zarządu. Każdy członek Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE i każda grupa członków może zgłosić jedną kandydaturę dostarczając pisemną zgodę (w wersji elektronicznej lub papierowej) zgłaszanej osoby na kandydowanie. Każdy członek może też zgłosić własną osobę.
 • Komisja Wyborcza zapoznaje się ze wszystkimi zgłaszanymi propozycjami kandydatów, ocenia ich zdolności organizacyjne i doświadczenie w działalności w IEEE i wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, do dalszego kandydowania maksymalnie 2 osoby na jedno stanowisko w Zarządzie.
 • Komisja Wyborcza powiadamia drogą internetową wszystkich członków Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE o swojej decyzji i tym samym rozpoczyna drugą turę wyłaniania kandydatów. Polega ona na tym, że można ponownie zgłaszać kandydatów (nowych lub wcześniej nie zaakceptowanych), ale tylko przez grupy członków Oddziału, które odpowiednio do wytycznych IEEE powinny stanowić minimum 2% uprawnionych do głosowania członków Oddziału. Na ten moment Oddział SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE liczy łącznie 41 członków (stan maj 2020r.) i w tym przypadku przyjęto, że jako minimum 2% poparcia spełnia grupa dwuosobowa lub większa. Lista osób popierających powinna zawierać numery członkowskie poszczególnych osób i ich podpisy.
 • Komisja Wyborcza akceptuje 2 zgłoszonych kandydatów na jedną pozycję w Zarządzie, którzy uzyskali najwyższe poparcie i ogłasza pełną listę kandydatów na funkcję: Przewodniczącego, maksymalnie dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE (maksymalnie 4 osoby na jedno stanowisko).
 1. Wybory odbywają się drogą internetową spośród wyłonionych przez Komisję Wyborczą kandydatów. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi, Sekretarzem i Skarbnikiem Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE zostają osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów poparcia.

 

Kandydaci do Zarządu Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE

Na każdym etapie wyłaniania kandydatów, kandydat powinien przedstawić:

 • zgodę na kandydowanie,
 • zdjęcie oraz krótką informację o najważniejszych swoich osiągnięciach zawodowych i o sprawowanych funkcjach w IEEE (nie więcej niż 300 słów),
 • krótką informację o swoich zamierzeniach na stanowisku w Zarządzie Oddziału SMC-28 Polskiej Sekcji IEEE (nie więcej niż 300 słów zgodnie ze wzorem z załącznika 1).

Wzór załącznika 1:

 • Kandydat na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika (wybrać właściwe)
 • Imię Nazwisko
 • Wyrażam zgodę na kandydowanie.
 • Biografia, w tym:
  • Główne osiągnięcia i kwalifikacje
  • Aktywność w organizacji IEEE
  • Planowane działania związane z obejmowanym stanowiskiem

Uwaga: Biografia wraz z podpunktami nie powinna przekraczać 4000 znaków.