IEEE SMC

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) jest największą światową profesjonalną organizacją techniczną zorientowaną na rozwijanie technologii dla dobra ludzkości.

IEEE oraz jego członkowie inspirują społeczność globalną do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla lepszego jutra poprzez szeroko rozpoznawalne publikacje, konferencje, standardy technologiczne oraz  działalność szkoleniową. IEEE jest wiarygodnym, globalnym i opiniotwórczym źródłem wiedzy technicznej i technologicznej.  

Organizacja posiada ponad 420000 członków w 160 krajach i publikuje trzecią część światowej literatury w zakresie elektrotechniki, informatyki i elektroniki. Jest także głównym twórcą międzynarodowych standardów dla telekomunikacji, technologii informacyjnych oraz energetyki.

IEEE skupia szereg stowarzyszeń i społeczności, a pośród nich IEEE Systems Man, and Cybernetics. Wizją IEEE SMC jest pozycja światowego lidera rozwoju teorii systemów i jej zastosowań, rozwoju systemów człowiek-maszyna i cybernetyki.

Misją IEEE SMC jest służyć interesom swoich członków i społeczności poprzez promowanie teorii, praktyki i interdyscyplinarnych aspektów nauki i inżynierii systemów, systemów człowiek-maszyna i cybernetyki.

Do obszarów zainteresowań IEEE SMC należą:

  • Rozwój inżynierii systemów, ich technologii, modelowania, symulacji, metod projektowania, testowania i oceny oraz analizy wpływu czynników ludzkich.
  • Integracja teorii informacji, sterowania, cybernetyki, metod stochastycznych, optymalizacji i analizy strukturalnej w ramach ogólnej teorii systemów.
  • Projektowanie i rozwój rozwiązań sprzętowych i oprogramowania służących do projektowania systemów biologicznych, społeczno -ekonomicznych, ekologicznych, informacyjnych oraz systemów człowiek-maszyna.  

Celem Polskiego Oddziału  IEEE Systems, Man, and Cybernetics jest stworzenie lokalnego forum współpracy, ułatwiającego wymianę wiedzy, doświadczeń i informacji na temat badań i bieżących osiągnięć naukowych i technologicznych.

 

Adresy