Wydarzenia

Nagroda IEEE Systems Man and Cybernetics Society dla Prof. Nguyena

Podczas corocznej konferencji IEEE SMC 2016 odbywającej się w dniach 9-12 października 2016 w Budapeszcie, w której uczestniczyło prawie 1000 naukowców, prof. Ngoc Thanh Nguyen, przewodniczący Komitetu technicznego Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja (Technical Committee on Computational Collective Intelligence), dostał nagrodę "Most Active Technical Committee Award".

I seminarium organizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC

7 listopada 2016 roku na pokładzie Daru Młodzieży odbyło się I seminarium zorganizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC. Było to seminarium inauguracyjne, rozpoczynające działalność Polskiego Oddziału IEEE SMC. Seminarium rozpoczęło się od słowa wstępnego JM Rektora AMG prof. dr hab. inż. Janusza  Zarębskiego.

Pages