Wybory - zgłoszone kandydatury - głosowanie 26 X - 19 XI 2020

Szanowni Państwo,

Do Komisji Nominacyjno-Wyborczej zgłoszone zostały następujące Kandydatury na Członków Zarządu Oddziału SMC:

Kandydat na Przewodniczącego: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
Kandydat na Wiceprzewodniczącego: dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr
Kandydat na Skarbnika: dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
Kandydat na Sekretarza: mgr Paweł Szyman

Wybory na członków zarządu zostaną przeprowadzone w systemie IEEE vTools w terminie od 26 X - 19 XI 2020 roku, o czym uprawnieni członkowie zostaną poinformowani korespondencją wysłaną z vTools.

W imieniu Komisji serdecznie zachęcam do głosowania.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Paweł Sitek, Przewodniczący Komisji Wyborczej
Politechnika Świętokrzyska
Al.1000-PP 7, 25-314 Kielce