Członkostwo

Polski Oddział IEEE SMC skupia ponad 25 naukowców i praktyków zainteresowanych działaniem, rozwojem i wdrożeniami systemów sterowania oraz systemów przetwarzania  informacji.

Członkowie Polskiego Oddziału IEEE Systems, Man, and Cybernetics otrzymują:

  • dostęp elektroniczny do IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Systems, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, oraz IEEE Transactions on Cybernetics,
  • zniżki na opłaty konferencyjne na konferencjach sponsorowanych przez IEEE SMC Society,
  • możliwość organizacji lub uczestnictwa w spotkaniach, warsztatach i seminariach,
  • możliwość nawiązywaniania kontaktów, wymiany wiedzy, zacieśniania współpracy i promowania swoich dokonań.

Studenci są objęci specjalną ofertą IEEE Student Membership.

Członkostwo w IEEE

Warunki oraz procedurę przystąpienia do IEEE  oraz poszczególnych stowarzyszeń (societies) zawarto na stronie PS IEEE: http://www.ieee.pl/?q=node/69/.

Szczegóły dotyczące warunków opłacania członkostwa, w tym opłacania składek znajduje się na stronie PS IEEE: http://www.ieee.pl/?q=node/45