KSE 2017 - The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering

12 - 14 X 2017,  Hue City, Wietnam

Sponsorem technicznym jest Polski Oddział IEEE SMC