FedCSIS 2017 - 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

3 - 6 IX 2017, Prague, Czech Republic

Polski Oddział IEEE SMC jest ko-sponsorem technicznym konferencji.