Integracja wiedzy kolektywnej agentów kognitywnych w systemach informatycznych zarządzania

9 XI 2017, 9:00, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bud. E sala 100

Międzyuczelniane seminarium naukowe

Prezentujący: dr inż. Marcin Hernes