Efekt synergiczny współpracy agentów optymalizacyjnych poszukujących rozwiązań dla problemu MRCPSP

24 IV 2017, 12:00, Politechnika Wrocławska

Międzyuczelniane seminarium naukowe

Prezentująca: Dr Ewa Ratajczak- Ropel