III seminarium Polskiego Oddziału IEEE SMC

9 grudnia 2016 r. w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się trzecie seminarium Polskiego Oddziału IEEE SMC.

Tematem seminarium były projekty dotyczące zdrowia i zanieczyszczeń atmosfery.  Prelegent dr hab. Piotr Oskar Czechowski przedstawił wybrane aktywności podejmowane w poszczególnych miastach Polski (Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Nowym Sączu), związane z budową i wdrażaniem systemów informacyjnych na potrzeby edukacji i wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze monitorowania i modelowania stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza.