Nagroda IEEE Systems Man and Cybernetics Society dla Prof. Nguyena

Podczas corocznej konferencji IEEE SMC 2016 odbywającej się w dniach 9-12 października 2016 w Budapeszcie, w której uczestniczyło prawie 1000 naukowców, prof. Ngoc Thanh Nguyen, przewodniczący Komitetu technicznego Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja (Technical Committee on Computational Collective Intelligence), dostał nagrodę "Most Active Technical Committee Award".

Prestiżową nagrodę wręczył Dr Dimitar Filev, Prezydent stowarzyszenia IEEE SMC. Jest ona przyznawana corocznie dla wyróżnionego komitetu technicznego działającego w ramach stowarzyszenia IEEE SMC, o największych osiągnięciach naukowych w poprzednim roku. Za wybitną aktywność naukową w roku 2015 komitetowi przyznano nagrodę w wysokości 1000 USD.

W ramach IEEE SMC działa 25 komitetów technicznych reprezentujących różne obszary w informatyce. Komitet techniczny Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja został utworzony w roku 2010 przez prof. Nguyen’a i jest przez niego kierowany.

Prof. Ngoc Thanh Nguyen jest wiceprzewodniczącym Zarządu Polskiego Oddziału IEEE SMC. Jest również pomysłodawcą corocznych międzynarodowych konferencji „International Conference on Computational Collective Intelligence” (ICCCI), współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską, których materiały są opublikowane w prestiżowej serii „Lecture Notes in Artificial Intelligence” Springera. Kolejna dziewiąta już edycja konferencji ICCCI odbędzie się we wrześniu 2017 r. na Cyprze.