I seminarium organizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC

7 listopada 2016 roku na pokładzie Daru Młodzieży odbyło się I seminarium zorganizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC. Było to seminarium inauguracyjne, rozpoczynające działalność Polskiego Oddziału IEEE SMC. Seminarium rozpoczęło się od słowa wstępnego JM Rektora AMG prof. dr hab. inż. Janusza  Zarębskiego.

Gościem honorowym seminarium był prof. Jacek Żurada, który jest polskim naukowcem i specjalistą w dziedzinie sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej. Od wielu lat pracuje jako profesor na Uniwersytecie Louisville w Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Jest cenionym na arenie międzynarodowej ekspertem. Jego kompetencje znalazły wyraz w powierzeniu mu wielu ważnych funkcji, w tym funkcji kierowniczych w strukturach IEEE. Podczas seminarium prof. Jacek Żurada wygłosił wykład pt. „What Authors Should Know to Successfully Publish Papers in Good Journals”. Wykład ten był inspiracją do wielu pytań i szerokiej dyskusji wśród uczestników seminarium.

Drugi wykład seminarium był poświęcony innowacyjnym technologiom budowy systemów świadomych kontekstu i został wygłoszony przez dra Szymona Bobkaz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematyka tego wystąpienia dotyczyła systemów, które na przestrzeni najbliższych lat będą jednym z wiodących trendów związanych z budowaniem mobilnych urządzeń (takich jak smartfony, tablety, czy smartwatche) oraz personalizowaniem usług przez nie oferowanych. 

Podczas seminarium odbyło się także wręczenie nagród laureatom konkursu prac doktorskich. Wręczenia nagród dokonali przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, które było organizatorem konkursu. 

Szczegółowy program seminarium można znaleźć we wcześniejszym zaproszeniu na seminarium.

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG