Powołanie Polskiego Oddziału IEEE SMC

Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society) został powołany z przychylnością Polskiej Sekcji IEEE oraz na podstawie  decyzji komitetu IEEE Member and Geographic Activities w roku 2016.